Parte din serviciile SSM pe care le oferim sunt și cele de consultanță în vederea folosirii echipamentelor adecvate de protecția muncii.

De ce sunt importante serviciile SSM pentru echipamentele de protecție ?

În România, în medie, decedează în urma accidentelor de muncă de 3 ori mai mulţi angajaţi decât în majoritatea ţărilor Uniunii Europene. Cele mai multe decese sunt înregistrate pe şantiere, unde 80% dintre muncitori nu primesc sau nu poartă deloc echipamente de protecţie ! În acelaşi timp, din cauza acestor accidente, se estimează că economia românească are de pierdut anul aproximativ 11 milioane de euro, fără a lua în calcul costurile medicale sau ale penalităţilor rezultate din întârzieri provocate de incapacitatea angajaţilor de a mai putea lucra. Datele Institutului European de Statistică arată că, în România, în intervalul 2016-2018 au avut loc peste 4.500 de accidente de muncă, iar în majoritatea cazurilor victimele nu purtau echipamente de protecţie. Însă și mai grav este faptul că la noi, multe dintre accidentele de muncă nici măcar nu sunt raportate ! Ca atare, cifra reală a accidentelor de muncă ce se petrec în România, cu siguranță depășește cu mult cifra cunoscută prin intermediul studiilor și a statisticilor. Aşa se face că ţara noastră, se află printre primele locuri în topul ţărilor cu cele mai numeroase accidente de muncă, unele chiar mortale. Prin urmare, dorim să tragem un semnal de alarmă vizavi importanța utilizării echipamentelor pentru protecția muncii !

Extrase din legea 319/2006 cu privire la echipamentele pentru protecția muncii:

Definirea echipamentelor de protecție:

  • echipament individual de protecție: orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv.

Obligațiile angajatorilor:

  • să decidă asupra măsurilor de protecție care trebuie luate și, după caz, asupra echipamentului de protecție care trebuie utilizat.
  • să asigure echipamente individuale de protecție.
  • să acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție.
  • măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio situație obligații financiare pentru lucrători.

Obligațiile angajaților:

  • să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, sa îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare.
  • să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și sa utilizeze corect aceste dispozitive.
  • să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție.